BẢNG GIÁ HOSTING

Gói 1

 • Dung lượng: 700MB SSD
 • Băng thông: 50GB
 • Database: 1
 • FTP Account: 3
 • SSL: không
 • Subdomain: unlimited
55.000đ /tháng

(660.000đ /Năm)

Gói 2

 • Dung lượng: 1GB SSD
 • Băng thông: 80GB
 • Database: 1
 • FTP Account: 5
 • SSL: có
 • Subdomain: unlimited
75.000đ /tháng

(900.000đ /Năm)

Gói 3

 • Dung lượng: 1.5GB SSD
 • Băng thông: 100GB
 • Database: 2
 • FTP Account: 10
 • SSL: có
 • Subdomain: unlimited
85.000đ /tháng

(1.020.000đ /Năm)

Gói 4

 • Dung lượng: 2GB SSD
 • Băng thông: 120GB
 • Database: 3
 • FTP Account: unlimited
 • SSL: có
 • Subdomain: unlimited
100.000đ /tháng

(1.200.000đ /Năm)

Gói 5

 • Dung lượng: 2.5GB SSD
 • Băng thông: unlimited
 • Database: 4
 • FTP Account: unlimited
 • SSL: có
 • Subdomain: unlimited
119.000đ /tháng

(1.428.000đ /Năm)

Gói 6

 • Dung lượng: 3GB SSD
 • Băng thông: unlimited
 • Database: 5
 • FTP Account: unlimited
 • SSL: có
 • Subdomain: unlimited
169.000đ /tháng

(2.028.000đ /Năm)

Gói 7

 • Dung lượng: 3.5GB SSD
 • Băng thông: unlimited
 • Database: 6
 • FTP Account: unlimited
 • SSL: có
 • Subdomain: unlimited
189.000đ /tháng

(2.268.000đ /Năm)

Gói 8

 • Dung lượng: 4GB SSD
 • Băng thông: unlimited
 • Database: 7
 • FTP Account: unlimited
 • SSL: có
 • Subdomain: unlimited
209.000đ /tháng

(2.508.000đ /Năm)

Gói 9

 • Dung lượng: 5GB SSD
 • Băng thông: unlimited
 • Database: 10
 • FTP Account: unlimited
 • SSL: có
 • Subdomain: unlimited
219.000đ /tháng

(2.628.000đ /Năm)